Markeds-PR

Markeds-PR handler om å få merkevarebyggende og kjøpsutløsende oppmerksomhet og omtale på redaksjonell plass.

Målet med historiene som blir fortalt av journalister og bloggere gjennom PR-operatørenes arbeid, er det samme som målet for betalt markedsføring og reklame – økt salg og bevissthet om produkt og merkenavn. Vi mener naturlignok at markeds-PR bør være en like viktig del av markedsføringsmiksen som andre virkemidler.

Markeds-PR er, gjennom en rekke forskjellige kanaler, et effektivt verktøy for å spre nødvendig kjennskap og kunnskap. Suksess avhenger ikke utelukkende av salg og aktivitet, men også av omdømme. Markeds-PR bidrar til å skape positive assosiasjoner til bedriften eller merkevaren, gjennom dekning og omtale i mediene. Gode historier, godt fortalt, i riktige kanaler øker kundenes bevissthet om den aktuelle bedriften eller merkevaren.

Merkevarebyggende og kjøpsutløsende omtale gir best effekt.

Ta en prat med byråleder Petter Thorendahl.

T: +47 922 20 977  E: pt@pr-o.no