Krisekommunikasjon og beredskap

Det lønner seg å være forberedt på det verste. Hva skal virksomheten si og gjøre når krisen inntreffer?

Det kan raskt blåse opp til full storm i mediene. Blir organisasjonen rammet av en mediekrise, enten medieskapt eller reell, er det viktig å holde hodet kaldt. PR-operatørenes erfarne rådgivere sørger for at en klar og tydelig krisekommunikasjon og budskap utformes, samt at talspersoner drilles i budskapene. I en krisesituasjon skal ofte mye gjøres samtidig, og mange har forskjellige informasjonsbehov. For å være forberedt på en slik situasjon kan det være lurt å utarbeide en kriseplan. Hvis uhellet først er ute vet alle relevante personer hva deres rolle og oppgaver er. Vi bidrar gjerne til dette arbeidet. PR-operatørene har også en vakttelefon som er bemannet 24 timer i døgnet, hele året.

Trenger du bistand?

Vi har døgnkontinuerlig vakttelefon.

T: +47 913 95 066