Konseptutvikling

Et godt og kreativt konsept sikrer helhetlig kommunikasjon på tvers av kanaler, og større gjennomslag for budskapet. Et godt konsept bidrar ganske enkelt til mer effektiv kommunikasjon.

Vår erfaring er at den beste og mest effektive kommunikasjonen er konseptuell. Den er strategisk forankret, har et langsiktig perspektiv – og skaper synergier på tvers av kanaler og virkemidler. Et godt kommunikasjonskonsept presenterer budskapet på en tydelig måte, som skaper interesse hos målgruppene samtidig som den bidrar til å styrke merkevaren. I PR-operatørene er vi i tillegg glade i kommunikasjon som har et element av nytenkning og overraskelse i seg. Fordi det er dokumentert at kreativ kommunikasjon også er effektiv kommunikasjon.

Et helhetlig konsept, gir bedre effekt.

Ta en prat med byråleder Petter Thorendahl.

T: +47 922 20 977  E: pt@pr-o.no