Kommunikasjonsstrategi og budskap

En god kommunikasjonsstrategi gjør det enklere for virksomheten å holde fokus og måle effekten av kommunikasjonsarbeidet.

En god kommunikasjonsstrategi gir organisasjonen et tydelig mål med kommunikasjonen. Hva vil vi oppnå? Når dette er klart blir det også enklere å måle effekten av kommunikasjonsarbeidet. En tydelig strategi gjør det klart hva som må prioriteres og hva som ikke er like viktig. Ofte kan det være vanskelig å velge bort det som ikke fører til ønsket resultat. Bidrar dette til virksomhetens kommunikasjonsmål?

Kontinuitet og en enhetlig tone på lang sikt er også viktig for å nå frem med ønsket budskap. I tillegg sørger en kommunikasjonsstrategi for langsiktige planer og tydelige oppgaver for alle involverte.

Et solid fundament, gir gode resultater.

Ta en prat med byråleder Petter Thorendahl.

T: +47 922 20 977  E: pt@pr-o.no