Slik får virksomheten din synlighet i mediene

Når en virksomhet har en lansering eller en nyhet med allmenn interesse, kan den få fortjent oppmerksomhet i mediene. Her er tre punkter du bør ta med deg for et vellykket innsalg.

Det finnes flere måter å gjøre en virksomhet synlig i mediebildet på. En av de tradisjonelle og fremdeles mest effektive måtene å oppnå dette, er gjennom redaksjonell omtale. Den kan man få uten å ha løftet en finger, men ofte kommer den som et resultat av en innsats – et eksklusivt tips, et innsalg eller en gjennomarbeidet pressemelding.

Målgruppe og kanalvalg

Når en virksomhet har en nyhet eller en lansering som skal deles, er det viktig å definere målgruppe – kjønn, alder, interesser, bosted, arbeid og utdannelse. Jo mer du vet, jo lettere er det å spisse det du vil kommunisere. Når målgruppen er definert, gjør du en taktisk vurdering av hvilket medie du bør gå for. Det kan virke overveldende, men et godt kanalvalg for budskapet virksomheten vil formidle må til for å oppnå best mulig gjennomslagskraft.

Pressemelding – en tretrinnsrakett

Dette er et godt brukt verktøy av mange grunner. Benytter du deg av en pressemelding med en bred utsendelse, kommuniserer du til mange redaksjoner samtidig. Dette kan være hensiktsmessig hvis virksomheten din skal dele informasjon, som vil få mye oppmerksomhet eller i en krisesituasjon der virksomheten må spre et budskap raskt til så mange som mulig.

En pressemelding er et allsidig verktøy, som kan brukes på flere måter flere ganger. Den kan først selges inn til ett medie, før den deles bredt til både nasjonale og lokale aviser, TV og radio (med eller uten sperrefrist og lokale versjoner). Deretter kan den deles i virksomhetens kanaler, som for eksempel selskapets nettside, nyhetsbrev, LinkedIn og øvrige sosiale medier.

Det er viktig å huske på at redaksjoner ofte mottar haugevis med pressemeldinger, og at alle derfor ikke blir publisert. Pressmeldinger kan også ende opp som små notiser.

Eksklusivt innsalg

I tilfeller kan det å gjøre ett innsalg til ett medie gi størst gjennomslagskraft. Et slikt eksklusivt innsalg gir mediet enerett, som gir de et godt utgangspunkt til å lage en gjennomarbeidet artikkel. Dette kan ofte føre til god eksponering. Disse sakene kan også spre seg og siteres av andre medier.

Ved å gjøre et godt eksklusivt innsalg, kan man få plassert saken du selger inn i et fortrukket medie, som treffer målgruppen. I noen tilfeller kan det også åpne for muligheten til å påvirke publiseringstidspunkt.

Ved slike innsalg er det viktig å forberede seg godt ved å lage en prioritert medieliste, undersøke hvilke journalister som skriver om temaet du vil løfte, lage et oversiktlig underlag/bakgrunnsnotat om tema, skrive et innsalg der du løfter frem punkter som kan vekke interesse hos mediet du kontakter, finne intervjuobjekter og/eller tilby talspersoner.

Men som med alle andre fremstøt mot media, er man ikke alene. Et eksklusivt innsalg kan derfor drukne og bli oversett i haugen av henvendelser et mediehus mottar daglig. Det er også viktig å vite at eksklusive innsalg krever god planlegging og kan ta mye tid. Det er heller ikke gitt at resultatet reflekterer innsatsen som er lagt ned.

Et generelt tips, i jakten på å gjøre virksomheten din synlig i mediebildet, er å lære journalistene og mediene du vil henvende deg til å kjenne – din kunnskap, kjennskap, formidlingsevne og ditt nettverk kan åpne dører for virksomheten din.

Case