Slik får du mest ut av byråsamarbeidet

Et godt samspill mellom deg som kunde og byrået er helt avgjørende for å oppnå gode resultater. PR-operatørene deler noen grunnleggende tips for å bidra til et godt byråsamarbeid.

Sett tydelige målsetninger

Alle må vite hva som er målet med oppgaven, og hvordan man kommer seg dit. Derfor er det hensiktsmessig med en tydelig brief fra deg som kunde på hva som ønskes løst, og tydelige målsettinger for prosjektet bør også inkluderes. Er briefen mangelfull eller uklar kan resultatet bli skuffende, både for byrå og kunde.

Definer klare rammer for samarbeidet

Hvilke forventninger har du til byrået? Hva skal prosjektet koste, og hvor lenge skal det vare? Skal dere som kunde selv bidra på noen måte, eller skal byrået ta seg av alt fra A til Å. I dette ligger en klar forståelse av hvilke arbeidsprosesser byrået ditt følger og rolleavklaring. Derfor bør byrået alltid lage en plan for hvem som gjør hva og når det skal gjøres.

I tillegg kreves det at planene har intern forankring hos dere som kunde, slik at prosjektet ikke strander eller blir kansellert som følge av endringer internt. Et byrå setter også stor pris på tydelige, konstruktive og samlede tilbakemeldinger. Dersom dere er flere involvert i prosjektet, ta diskusjonene internt før dere kommer tilbake med synspunkter og forslag til endringer til byrået. Det sparer både tid og penger.

Mål og evaluer, før, under og etter prosjektet

Målene er satt, men husker vi å måle? De beste resultatene kommer som følge av at man har innsikt på hvor merkevaren er og hva man ønsker å oppnå med prosjektet. Da må man måle før prosjektstart, underveis for å se om det er fornuftig å justere kursen, samt ved prosjektets slutt. Det er viktig at målene er konkrete, realistiske og tidsbestemte, samt at de faktisk lar seg måle med de ressursene som er til rådighet.

Husk: En for alle, alle for én

Dersom man har flere byråer for ulike forretningsområder bør man la dem jobbe sammen mot samme mål. Det er også viktig at man gjennom hele prosessen har lik idé om budskap og gjennomføring.

Et godt samarbeid skaper gode leveranser og gir best resultat.  Det er heller ikke nødvendigvis de som sitter ytterst på stolen som leverer best. De som sitter ytterst på stolen er først og fremst opptatt av at de sitter der. Har du tillit til byrået ditt må du sørge for at de vet det. Dersom du ikke stoler på byrået ditt, bytt byrå.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med: