PR-operatørene bidrar til det grønne skiftet!

PR-operatørene er valgt til å bistå med en nordisk kommunikasjonsstrategi for et av satsningsområdene til Nordisk Råd. Det nordiske energisamarbeidet, Nordic Energy Research (NER), er et mellomstatlig organ med base i Oslo sentrum, og forvalter et av Nordisk Råds viktige politiske satsinger: Forskning og innovasjon på nye løsninger innen energiressurser og bedre energiutnyttelse på tvers av de nordiske landegrensene.

Hvordan kan de nordiske landene sammen bidra til å redusere utslipp av klimagasser gjennom økt bruk og utveksling av fornybar energi? PR-operatørene skal i samarbeid med Nordic Energy Research, lede arbeidet med å utvikle den nordiske kommunikasjonsstrategien for dette viktige temaet, og presentere nye, spennende forskningsresultater for publikum.

– Det grønne skiftet handler ikke bare om antall EL-biler på de norske og nordiske veiene. Det må betydelig innsats til dersom vi skal være i nærheten av å innfri målene i Paris-avtalen, og bremse de negative effektene fra klimagassutslipp. Dette brenner vi for, og vi ser frem til å spre det viktige budskap ut til de riktige menneskene i dette prosjektet, sier rådgiver og senior prosjektleder Hanne Stabell.

Nordisk Råd satser på det grønne skiftet blant annet gjennom det nordiske samarbeidet om energi. Dette samarbeidet skal bidra til en dynamisk utvikling av energimarkedene og øke både kompetanse og konkurransekraft på tvers av de nordiske landegrensene. NER fungerer blant annet som brobygger innen de nordiske forskningsmiljøene, og finansierer gode forskningsprosjekter.

For å imøtekomme politiske krav og målsetninger om reduksjon av klimagasser, må det skje en omfattende omstilling i energimarkedene. Fornybare ressurser som sol, vind -og vannkraft må være hovedkilder for utvinning av energi og elektrisitet, slik at man kan oppnå klimanøytralitet i denne sektoren. Både det politiske miljøet og ledende aktører i markedet, er klare for å videreutvikle teknologi som bidrar til at man i hovedsak har klimanøytrale energiressurser. Arbeidet Nordic Energy Research (NER) gjør er således svært viktig gjennom sitt nettverk av forskningsmiljøer i Norden – og finansiering av relevant forskning som kan bidra til å finne løsninger på å redusere utslipp av klimagasser i forbindelse med produksjon av energi.

Teamet som skal bistå NER er:

Stian Rønvåg, strategisk rådgiver

Steinar Daltveit, tekstforfatter og mediekontakt

Hanne Stabell, rådgiver og senior prosjektleder

 

 

Dette innlegget er skrevet av:

Case