Folk flest får med seg politikken

(Foto: Andrew Parsons/i-Images, Flickr)

Brexit er mediesaken som har gjort inntrykk på flest nordmenn den siste tiden. 54 prosent av oss har fått med seg dramatikken i Storbritannia, tett fulgt av Trump-thrilleren i USA (51 prosent). Samtidig er det hjemlig politikk og kommunesammenslåing som har vært mest omtalt i nyhetene de tre siste månedene.  

Når det stormer hos kjempenasjonene blir dette selvfølgelig fulgt nøye her hjemme. Allikevel er det den globale uroen, med flyktningkrisen og terror som fortsetter å opprøre mest. I denne runden av Agenda Tracker oppgir 64 prosent at flyktningkrisen gjør dem triste eller opprørte. Terroraksjonene rundt om i verden frembringer de samme følelsene hos 83 prosent av de spurte. Her hjemme er det helikopterulykken ved Turøy i Øygarden, der 13 personer omkom, som preget flest. 79 prosent av de spurte sier denne hendelsen gjorde dem triste eller opprørte. Agenda Tracker er en kvartalsvis undersøkelse gjennomført av meningsmålingsinstituttet YouGov i samarbeid med kommunikasjonsbyrået PR-operatørene og medieanalysebyrået Retriever.

– Sammenlignet med første kvartal i år, ser vi en nedgang i både antall artikler og hvilke følelser disse frembringer, når det kommer til flyktningsituasjonen og IS/terror-handlinger. Brexit og den amerikanske valgkampen har tatt mye av fokuset, men det kan tyde på at folk begynner å bli lei. Det blir rett og slett for mye elendighet, sier Lukas Loeb, rådgiver i PR-operatørene.

Flest artikler om antall kommuner
Vårens hjemlige storsak er utvilsomt kommune-Norges «supermandag», og folkeavstemningene om kommunesammenslåinger. Hele 20.544 medieoppslag om temaet er registrert. Samtidig ser det ikke ut til at omtalen rundt kommunalministerens store prosjekt har satt følelsene i sving hos innbyggerne. Kun 14 prosent lot seg opprøre av dette, mens bare 4 prosent sier de ble glade av dekningen.

– Kommunesammenslåingen er godt stoff for mediene, spesielt lokalmedier, men tallene våre viser at folk flest lar seg ikke rive med. Redaksjonene har vært svært engasjerte, men leserne, lytterne og seerne ikke har vært like interessert. Temaet har fått klart mest medieomtale, men kun 32 prosent har bitt seg spesielt merke i det. Det samsvarer godt med den lave velgerdeltakelsen i mange av kommunenes folkeavstemninger, sier Kristina Nilsen, kunde- og analysesjef i Retriever.

Heia fotball!
Nok en gang må vi se til sportens verden for å finne de gode følelsene. Selv om fotball-EM havner godt nede på listen over saker som gjør inntrykk, er det den helt klart største «gla’ saken». Så mange som 42 prosent sier de blir meget glad av EM-dekningen. Enda litt flere, 47 prosent, oppgir at de i tillegg er svært godt fornøyd med dekningen av arrangementet. Generelt sett er folk flest helt greit fornøyd med medienes dekning av de undersøkte sakene, men også i denne sammenhengen er fotball-EM en klar vinner.

Om undersøkelsen
Agenda Tracker-undersøkelsen kartlegger hvilke mediesaker nordmenn har fått med seg og hvordan de reagerer på dem. Den gjennomføres hvert kvartal blant et representativt utvalg nordmenn. Respondentene rangerer nyhetssaker etter hvor stort inntrykk de har gjort og hvor triste, opprørte eller glade sakene har gjort dem. Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom kommunikasjonsbyrået PR-operatørene, medieanalysebyrået Retriever og meningsmålingsinstituttet YouGov.

Vi gjør oppmerksom på at denne undersøkelsen ble gjennomført i uke 25, før terroranslaget i Tyrkia og Islands seier over England, i fotball-EM. Dekningen av disse hendelsene er følgelig ikke inkludert resultatene.

Topp 10 nyhetssaker Q2 2016 Antall saker
Kommunesammenslåing 20544
Flyktningkrisen 13323
IS 7870
Situasjonen i Syria 7215
Russetid 5781
Fotball-EM 4120
Panama Papers 4093
El-bil/Bilforbud/ Oslopakke 3 4078
Presidentvalgkampen i USA 3823
Øygarden, helikopterulykken 3335
Storbritannia avstemning om EU 2650
Hotellstreiken 2639

Case