Lokale nyheter: Ny hylle på Prix

Det å få en lokalavis til å plukke opp en sak er litt som å drive butikk. Det handler om lokasjon, lokasjon og lokasjon.

Det å få en lokalavis til å plukke opp en sak er litt som å drive butikk. Det handler om lokasjon, lokasjon og lokasjon.

På en gjennomsnittlig uke bruker PR-operatørene mye energi og tid på å få saker ut i redaksjonene, og ut i en rekke lokalaviser. Lokalavisene er viktige fordi de blir lest. I en tid hvor de store mediehusene sliter, kutter og rasjonaliserer merker naturligvis lokalavisene de harde tidene, men ikke like dramatisk. Folk abonnerer på lokalavisa si, både papir og nett. Det lokale næringslivet annonserer i lokalavisa si, og ikke minst, folk tror på lokalavisa. Derfor er det gull verdt å få saker inn i lokalavisene.

For å levere riktige saker til lokalavisene er det viktig å vite litt om avisenes situasjon. De store riksavisene konkurrerer om å være «totalleverandør» av nyheter, sport og underholdning fra inn og utland. Lokalavisene er ofte, men ikke alltid, alene om å bringe nyheter og underholdende stoff om lokalsamfunnet, fra inn og utland. Og her er det en viktig forskjell. Forskjellen er «om lokalsamfunnet». Mens de store bringer nyheter, bare «fra» inn og utland, har lokalavisene med «om lokalsamfunnet fra…»

Hvor skal Lilleby Posten skrive om dette?

Lokasjon, lokasjon og lokasjon er alfa og omega. Kan saken knyttes til lokalsamfunnet? Er svaret nei, er det lite poeng å foreslå saken for lokalavisa. En lokalavis’ styrke er nettopp å være lokal. Derfor må saken som foreslås ha relevans for avisas nedslagsområde. Den kan involvere personer fra området som har gjort noe godt, eller vondt, en verden unna og fremdeles være relevant for den lille lokalavisa. Når Therese Johaug vinner et renn er jeg ganske sikker på at Arbeidets Rett omtaler det, selv om hun vant i Kusamo. Likeledes skriver Sogn Avis om en EU-avgjørelse som omhandler aluminium, fordi den får konsekvenser for hjørnesteinsbedriften i Årdal.

PR-operatørene får stadig god treffprosent på saker vi formidler for varehuskjeden Rusta. Nyheten om åpning av nye varehus resonerer godt i de aktuelle lokalavisene. Hvorfor? Fordi et nytt Rusta-varehus har konsekvenser for lokalmiljøet. Det skaper nye arbeidsplasser, og folk får et annet handletilbud.

Tilknytningen trenger ofte ikke være veldig stor eller nær. Den kan være artig, trist eller politisk, men den må like fullt være der. Dette er selvfølgelig ingen nøyaktig vitenskap, men en god pekepinn. Hvis man beveger seg litt vekk fra retail-terminologien kan man si at lokasjon, tilknytning og relevans er alfa og omega. Dette kan naturligvis strekkes hvis det kniper.

Lokaliser

Det er uansett en rekke momenter man kan, og bør vurdere for å gjøre en sak lokal-relevant. Hvis bedriften har en lokal talsperson er det best å bruke vedkommende, i stedet for en fra hovedkontoret. Er saken basert på tall eller annen innsikt, bør denne brytes ned lokalt. «Hold Fokus»-kampanjen PR-operatørene utførte for Trygg Trafikk og Gjensidige er et godt eksempel på dette. Her ble tall fra en undersøkelse om sjåfør-distraksjoner brutt ned fylkesvis, noe som førte til massiv dekning av kampanjens tematikk.

Vi liker alle en god suksesshistorie, eller en tragedie for den del. Er det bygdebarn eller personer med lokal tilknytning involvert i gleden eller sorgen? Ikke minst er konsekvens viktig. Får historien man vil foreslå konsekvenser for avisas lesere, bedrifter i nedslagsfeltet eller personer som stammer fra området?

Midt i agurktida en sommer for mange år siden, ble det begått et ran i Moss. Redaksjonen kontaktet da politiet og spurte om de kunne utelukke at raneren ville ta seg til Vestfold via Horten-Moss ferga. Det kunne politiet ikke utelukke, og dermed hadde man saken: «Ranerne kan komme til Vestfold». Ikke nødvendigvis et eksempel til etterfølgelse, ei heller en øvelse man bør foreta fra et PR-byrås ståsted. Det får journalisten selv vurdere.

Til slutt, overskriften

Bare for å adressere overskriften, helt til slutt. Det er tittelen på den siste boka til Atle Antonsen og Johan Golden, hvor de samler lokale nyheter omtalt i P4-programmet «Misjonen». Den nye hylla ble i utgangspunktet omtalt av Salangen-nyheter.com, en ultra-lokal nettavis som utnytter lokalavisens styrke til det ytterste, og kanskje latterligste, nettopp muligheten til å være LOKAL.

Case