Langsiktige og strategiske samarbeid med influensere bør være standard i 2023

I PR-operatørene kobler vi merkevarer opp mot profiler og plattformer i sosiale medier, når innsatsen støtter PR-strategiene og konseptene vi utvikler for kundene våre. Slike samarbeid gir oftest best resultater når de er langsiktige, og det er samspill mellom verdiene til kunde og influenser.

Vi i PR-o jobber med å formidle gode og relevante historier og sørge for at de får oppmerksomheten de fortjener i tradisjonelle medier, egne, delte og betalte kanaler. Vi har i økende grad valgt å gjøre flere av kundene og varemerkene vi jobber med synlige i sosiale medier, både via seeding (utsendelse av produkter) og kommersielle samarbeider. Dette gjøres oftest som en del av en større PR-strategi, der innsatsen er en integrert del av kommunikasjonsarbeidet.  Viutvikler konsepter, som gir kundene våre muligheten til å treffe målgruppen sin via plattformer og universer de vanligvis kanskje ikke er synlig i.

Å være influenser, påvirker eller meningsbærer er blitt et fulltidsyrke for noen og en bigeskjeft for mange. Jobben innebærer alt fra synliggjøring av egne meninger og interesser til kommersielle samarbeid og reklame. Innholdet som skapes og deles, breier seg i hverdagen til de som benytter seg av sosiale medier. De fleste med stor følgerskare og tilhørende store inntekter benytter seg ofte av et management, som selger og styrer profilenes innhold og tid. Dette er selskaper vi har gode relasjoner med, og  som vi håndterer dialogen med på vegne av kundene våre.

Når vi kontakter de ulike managementene, har vi med oss et underlag der vi har hentet ut virksomhetens målgruppe og budskap. Vi har også definert hva vi vil oppnå med innsatsen. Sammen ser vi nærmere på hvilke profiler, som kan formidle innhold som oppleves både verdifullt og nyttig for følgerne de har.

Med riktig profil og konsept kan synlighet i sosiale medier gi merkevarer et godt løft i samspill med øvrig PR-strategi. Vi ser også at samarbeid over tid mellom virksomhet og profil gir bedre resultater. Det gir profilen større eierskap til virksomheten, som gjør at den fremstår som mer troverdig og lettere bygger tillit til sine følgere. Det vil også føre til at virksomheten blir mer kjent med profilens univers, som igjen vil gjøre det enklere og mer treffsikkert å skreddersy konsepter i henhold til virksomhetens målsettinger og profilens kreative tilnærming.

I 2023 håper vi derfor at flere virksomheter vil satse mer på langsiktige samarbeid i sosiale medier. Dette er plattformer i stadig utvikling og endring. Det er her virksomheter kan treffe målgruppen sin i riktig modus for handling, som man skal ta på alvor. Både når de gjelder holdningsskapende kampanjer og markedsføring av produkter. Også må vi huske – det som vekker oppsikt én dag kan være glemt den neste. Nettopp av den grunn er innsats over tid og relevant innhold med snert og god kvalitet nøkkelen.

Dette innlegget er skrevet av;

Case