Kanalstrategi – gjør det enkelt for kunden.

En god kanalstrategi handler primært om å gjøre det enkelt for dine kunder å finne frem til ditt innhold. Når du skal forvalte din strategi er det tre veldig enkle kriterier du bør jobbe etter. Hold oversikt, ha innsikt og prioriter jevnlig de kanalene som gir best verdi for innsatsen.

Hva er en kanal?

Selv om vi i dag snakker veldig mye om digitale kanaler, finnes det tre hovedkategorier, fysisk (for eksempel en bok eller en avis), digitalt (som denne artikkelen handler om) og personlig (mellommenneskelig kommunikasjon). Denne artikkelen dekker primært digitale kanaler.

Få oversikt over ditt kanalunivers.

Det første du bør gjøre er å kartlegge alle dine digitale kanaler. Begynn med å samle alle nettsteder, sosiale profiler og CRM-tiltak i en oversikt. Oversikten bør inneholde enkel statistikk som besøkstall/rekkevidde, engasjement og konverteringer.

Tydelige målsetninger gir også god innsikt i prestasjon.

Når du har kartlagt det totale omfanget av alle kanaler du produserer innhold til er det viktig å få en forståelse for hva de forskjellige kanalene gjør for kommunikasjonsbehovet ditt.

I digitale flater jobber vi primært med 3 hovedoppgaver:

  • Merkevarebygging, skape oppmerksomhet rundt egen bedrift og tjenester
  • Engasjement/popularitet, hvordan få de som liker din merkevare til å spre ditt budskap
  • Konvertering, få de som liker merkevaren din til å gjøre en aktiv handling

Disse tre hovedoppgavene har forskjellige mål og målemetoder for å avgjøre om man lykkes med aktiviteten. Hver kanal bør dermed sorteres inn under hvilken hovedoppgave den har, og måles med tanke på hvor godt den presterer innenfor den målsetningen. Er du usikker på hva du skal se etter? Ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere for hjelp til analysen.

Ikke vær redd for å prioritere vekk en kanal som ikke gir deg verdi.

Veldig mange selskaper jobber fortsatt etter massekommunikasjons-metoden, det vil si, vi lager et budskap og med få eller ingen endringer putter vi det bare ut i alle kanaler vi har tilgjengelig. Sånn sett er de fleste flinke til å drive digital distribusjon, men sjelden like flinke til å matche budskapet opp mot kanalen det publiseres i. Det som er viktig å ha klart for seg, er hvor mye kunnskap har dine lesere om deg og dine produkter, hvor mottakelige er de for ditt budskap i denne kanalen og hvordan forventer de at du opptrer?

Skriv riktig budskap til riktig kanal.

Begynn å tydelig definere kanalene du er tilstede i, og hvilken hovedoppgave disse har. Først da kan du avgjøre om din tilstedeværelse står til målgruppens forventning. For å hjelpe oss med dette har vi i PR-operatørene utviklet en modell for publikumsmodus. Den går i korte trekk ut på å finne ut hvor mottakelig publikum er for dine budskap og hvor mye kunnskap de har om din merkevare og dine tjenester. Målet med modellen er å forstå hvordan vi må utforme, og hvor vi bør plassere, innholdet for å kommunisere effektivt ut mot målgruppene.

Kort oppsummert:
  1. Skaff deg oversikt over alle digitale kanaler du er tilstede
  2. Få innsikt i hvilke hovedoppgaver de forskjellige kanalene løser, og hvor godt de løser de
  3. Prioriter innsatsen din, hvis en kanal ikke løser hovedoppgaven du mener den skal løse for deg, bør man revurdere hovedoppgaven kanalen har, eller revurdere kanalen i sin helhet. Det er ingen krav om at man må være tilstede over alt.
Sist men ikke minst, vær kritisk!

Når man produserer innhold til nett, bør man alltid tenke på følgende kriterier:

  1. Hvilken nytteverdi har denne teksten? På nett leter vi oftest etter en løsning på et problem vi har akkurat nå.
  2. Hvem har nytte av innholdet du produserer?
  3. Kom til poenget, start med det viktigste først. Skriv kort og konsist.
  4. Strukturer innholdet for leservennlighet. God bruk av titler og punktlister gjør det enklere å lese og å absorbere innhold.

Vi hjelper deg gjerne på veien til en bedre digital tilstedeværelse, ta kontakt for mer informasjon om våre digitale tjenester.

Case