Hva lærte valget oss om kommunikasjon?

For oss som er opptatt av kommunikasjon var årets kommune- og fylkestingsvalg en kraftig påminnelse av kanskje de to aller viktigste tingene i kommunikasjon; målgruppeforståelse og forenkling. Trolig en påminnelse som vil påvirke norsk politikk i mange år fremover.

En ting er sikkert; årets valg var et av de mest interessante på mange, mange år. Det var også et valg som vil få langt større politiske konsekvenser enn de vi har sett til nå. Årets kommune- og fylkestingsvalg styrer norsk politikk inn i en ny retning, og vil få ringvirkninger for alle partiers fremtidige politikk og sannsynligvis også flere enkeltpolitikeres posisjon.

Folkets engasjement vant

At årets valg var et protestvalg, er hevet over enhver tvil. Det siste året har vært preget av at store deler av befolkningen tydelig har vist at de er lei av politikere som ikke lytter og tar vanlige folks behov og engasjement på alvor. Den historisk høye valgdeltakelsen er et håndfast bevis på dette.  Allerede før nordmenn gikk til valgurnene visste vi at det var tre saker som ville avgjøre valget; miljø- og klimasaken og motstanden mot bompenger og sentralisering. De tradisjonelle styringspartiene evnet ikke å se, og ta konsekvensen av dette i tide.

Kommunikasjonsvalget

Men høstens valg var ikke bare et protestvalg. Det var også et kommunikasjonsvalg. Når vi nå kan se tilbake var årets valgkamp en skoleleksjon i kommunikasjonens ABC. Politikk i 2019 handler vel så mye om kommunikasjonsevne, som ideologi og verdier. Valgresultatene viser med all tydelighet at målgruppeforståelse og evnen til å prioritere og forenkle budskap ble avgjørende. I tillegg viser de at det ligger en voldsom endringskraft i befolkningens eget engasjement. Dette er noe både politikere, næringsliv og kommunikasjonsfolk vet – men kanskje ikke helt har tatt på alvor.

Valgets store vinnere klarte å fokusere på sakene som engasjerte flest, og å formidle disse på en enkelt, tydelig og folkelig måte. Dette gjorde at de evnet å vekke følelser hos velgerne, fremfor bare å snakke til fornuften. Og følelser trumfer fornuft. Alltid!

Å snakke til alle er krevende

De store taperne i årets valg var de tradisjonelle styringspartiene på begge sider av sentrum. I et protestvalg er det naturlig, fordi de representerer det eksisterende og etablerte – og knyttes til alt som oppleves å ikke fungere. Dette forsterkes av at disse partiene i for stor grad har fokusert på sakene som tradisjonelt har vært de viktige, fremfor å ta tidsånden inn over seg. De har i tillegg vært opptatt av mange saker, og sammenhengen mellom disse. Hensikten har selvsagt vært å nå de mange og sammensatte velgerne de tradisjonelt har nådd ut til, men resultatet har blitt utydelighet og budskap i utakt med hva store deler av befolkningen er opptatt av. Regjeringspartiene har i tillegg blitt lammet av behovet for kompromisser i regjeringssamarbeidet, som igjen i stor grad har forsterket utydeligheten og troverdigheten deres.

Læringen oppsummert

Det er enkle, universelle regler som gjelder for vellykket kommunikasjon og budskapsformidling. Det er det lett å glemme i en verden hvor alle snakker om teknologiens muligheter, data, nye kanaler og universet av virkemidler. Det er selvfølgeligheter, men fortjener en påminnelse:

  1. Forstå de du snakker til, og hva de er opptatt av.
  2. Snakk om det som er viktig for dem, og på en måte som vekker følelser.
  3. Prioriter budskapene, og hold deg til det aller viktigste.
  4. Velg et språk de forstår, og gjør det enkelt.
  5. Repetér, repetér, repetér!

Dette innlegget er skrevet av:

Case