Hva gjør et PR-byrå?

Dersom PR-byrået ditt gjør jobben sin hjelper det deg å nå forretningsmålene dine gjennom målrettet, effektiv og engasjerende kommunikasjon. Men hva innebærer egentlig det?

Kommunikasjon er altomgripende i dagens samfunn. Kommunikasjon er det aller viktigste virkemidlet i samhandlingen mellom mennesker, organisasjoner og virksomheter. Vi kommuniserer helt fra mors liv til vi trekker vårt siste pust. Og kommunikasjon samler, splitter, berører, overbeviser, engasjerer og irriterer. Derfor er kommunikasjonens kunst så viktig. Og derfor velger mange virksomheter å samarbeide med et PR-byrå.

Kommunikasjon skaper sterke bånd
Public Relations, eller PR om du vil – handler om å skape en god relasjon mellom din virksomhet og omverden. For ikke mange år siden innebar det hovedsakelig å sørge for redaksjonell omtale. Det er det ikke lenger. Moderne PR-byråer benytter en lang rekke virkemidler og kanaler for å knytte bånd mellom virksomheter og målgrupper, enten det er forbrukere, andre virksomheter, myndigheter eller egne ansatte. Det som skiller et PR-byrå fra eksempelvis et reklamebyrå, er imidlertid fokuset på at disse båndene har utgangspunkt i fortjent oppmerksomhet. De er basert på at noen utenfor virksomheten har latt seg engasjere av kommunikasjonen fra virksomheten, og delt budskapet videre. For eksempel en redaksjon, blogger, politiker eller helt vanlige mennesker i sosiale medier.

God kommunikasjon utgjør en positiv forskjell
I all enkelhet gjør et PR-byrå to ting. Det utvikler gode, engasjerende historier og sørger for at disse når ut til målgruppene virksomheten ønsker å nå. Gode historier når imidlertid ikke bare ut til målgruppene, de evner også å engasjere og skape en positiv forskjell både for virksomheten og i mange menneskers liv. I dagens medielandskap finnes det en uendelighet av kanaler å nå ut gjennom, og listen over virkemidler er nesten like lang. For å lykkes må du ha kunnskap om hvordan du best benytter disse. Det kan et PR-byrå hjelpe deg med.

PR i praksis
Så hva gjør et PR-byrå helt konkret for å gi liv til disse flotte teoriene? Hva kan du be byrået ditt om hjelp til? Her er en liten oversikt over de viktigste oppgavene et PR-byrå kan løse for deg:

Kommunikasjonsstrategi og –planer
Kommunikasjonsstrategier og –planer er et viktig virkemiddel for å skape målrettede kommunikasjonsaktiviteter, og skape forutsigbarhet i kommunikasjonsarbeidet. Ler mer her: https://pr-o.no/tjenester/kommunikasjonsstrategi-og-budskap

Kommunikasjonskonsepter og –kampanjer
Et godt og kreativt kommunikasjonskonsept sikrer helhetlig kommunikasjon på tvers av kanaler, og større gjennomslagskraft for budskapet. Les mer her: https://pr-o.no/tjenester/konseptutvikling/

Pressemateriell og kampanjer
Gode pressetiltak gir merkevarebyggende og kjøpsutløsende omtale på redaksjonell plass. Les mer her: https://pr-o.no/tjenester/markeds-pr/

Innhold til egne kanaler
Relevant og engasjerende innhold i egne kanaler er viktig for å skape trafikk og varige relasjoner med målgruppene dine. Les mer her: https://pr-o.no/tjenester/innholdsmarkedsforing/
Innhold til sosiale medier
Sosiale medier er kanskje de beste kanalene for å skape engasjement hos dine målgrupper. Les mer her: https://pr-o.no/tjenester/sosiale-og-digitale-medier/

Budskaps og medietrening
Det er en grunn til at noen fremstår bedre enn andre i mediene. De beste har trent. Les mer her: https://pr-o.no/tjenester/medietrening/

Håndtering av mediekriser
Å være godt forberedt er den beste løsningen i enhver mediekrise. Hva skal virksomheten si og gjøre når krisen inntreffer? Les mer her: https://pr-o.no/tjenester/krisekommunikasjon-og-beredskap/

Kompetanseheving
Bli inspirert og lær noe nytt. Kommunikasjonsbransjen er i stadig endring og skal man «henge med» er det lurt med litt input fra tid til annen. Korte kurs og foredrag kan både gi kortvarig inspirasjon og langsiktig læring. Les mer her: https://pr-o.no/tjenester/kurs-og-foredrag/

Dette innlegget er skrevet av:

Case