Fem syn på kreativitet

Vet du hva kreativitet er? Svaret er trolig ja og nei. Du har en følelse, en tanke, om hva det er. Men du har ikke ordbokdefinisjonen i hodet. Og hvis jeg forteller deg en definisjon, er det ikke sikkert du er enig. Ulike perspektiver på kreativitet kan gjøre at vi forstår det bedre. Derfor har vi spurt fem operatører på gangen om deres syn på saken.

 

CATHLEEN R. RØNNING – Art Director

cathleenHva er kreativitet for deg?

Kreativitet for meg er nysgjerrighet. Å stille spørsmål til hvorfor verden, situasjoner og objekter er som de er. Hva gjør denne? Hvorfor er det sånn her? Hvordan kan man forbedre dette? Kreativitet for meg er å ikke godta «fordi» eller «det bare er sånn» som et svar.

Hvorfor mener du kreativitet er viktig?

I jobben min er kreativitet viktig fordi det genererer vekst og øker effekt. I livet mitt så gjør kreativitet hverdagene til noe spesielt, gjør produkter bedre og gir minner for livet. Kreativitet er viktig fordi det får verden til å bevege seg videre og utvikle seg.

KRISTIN ESTIL JACOBSEN – Rådgiver

Hva er kreativitet for deg?

kristinKreativitet handler for meg først og fremst om å finne nye veier for å oppnå et mål. Det handler om å tenke utenfor boksen, sette noe som ikke er gjort før ut i livet.

Hvorfor mener du kreativitet er viktig?

Kreativitet er viktig fordi det handler om møte utfordringer med et åpent sinn, løse problemer på nye måter og skape gode løsninger. Kreative konsepter har evnen til å overraske, skape mer oppmerksomhet og påvirke mottakere på en ny måte. Det åpner nye muligheter og kan få en merkevare til å bevege seg oppover og framover!

STEINAR DALTVEIT – Tekstforfatter og rådgiver

steinarHva er kreativitet for deg?

Kreativitet for meg er å tørre å ta risiko. Nye, banebrytende idéer høres gjerne bisarre og tullete ut. Ofte er det vanskelig å se forskjell mellom en idé som er vanvittig genial og forferdelig idiotisk. Og av og til er det bare nyanser som skiller de to fra hverandre. For å være kreativ, tror jeg man må være villig til å satse. Man må orke å følge en tanke til sitt absolutte ytterpunkt. Man må risikere at man virker gal eller dum. Man må være i stand til å ta sjanser.

Hvorfor mener du kreativitet er viktig?

Kreativitet gir effekt. Forskning viser at selskaper som utmerker seg innen kreativitet slår konkurrentene sine når det gjelder økonomiske resultater. En McKinsey-undersøkelse fra i fjor viser for eksempel at de mest kreative selskapene har høyere organisk vekst i inntekter, høyere avkastning til aksjonærer og høyere driftsresultat før avskrivninger. I tillegg er kreativitet givende og gøy!

ANNE-MARTHE ØIEN – Rådgiver

Hva er kreativitet for deg?

For meg er kreativitet et brudd på forventningen det kollektive vi har til en løsning. Altså; måten vi løser en oppgave på vil i 90 prosent av tilfellene være nøyaktig samme løsning som alle andres. Når noen klarer å utfordre ideen og forståelsen man har av oppgaven man er tildelt, og leverer en løsning som skiller seg ut – da er det kreativt. annemarthe

Kreativitet kan både være skivebom og hel ved. Det handler ikke om å finne nytt krutt hver eneste gang. For at en kreativ idé eller løsning skal være vellykket, må den bestå av elementer som også vil finnes i de 90 prosent andres løsninger.

Hvorfor mener du kreativitet er viktig?

Når kreativitet treffer, belønnes det. Det kan skape begeistring og engasjement. Vi vet at gode kreative løsninger er viktig driver for å få best mulig effekt av kampanjer eller aktiviteter. Kunder som forstår verdien av kreativitet vil få mye igjen for det.

STIAN RØNVÅG – Rådgiver og fagansvarlig

Hva er kreativitet for deg?

Stort spørsmål! Kreativitet kan enten være en tankeprosess eller produktet av en tankeprosess. Det er viktig å være klar over at det finnes ulike former for kreativitet: Språkkreativitet (kommunikasjonskreativitet som poesi, markedsføring m.m.), romkreativitet (arkitektur, skulptur), kreativitet innenfor musikk, maleri, osv. Kreativitet er å evne og tenke annerledes enn andre, og utfordre eksisterende forestillinger innenfor et felt. Munch malte for eksempel følelser. Det var oppsiktsvekkende og helt nytt på den tiden. Rema 1000s berømte reklamefilmer mellom 2000-2010 lekte med tabuer og norske verdier.

Vår bransje jobber med språk og følelsene språket utløser. Det krever kreativitet innenfor bruk av retoriske virkemidler, dramaturgi og forståelse av kontekst. PR-operatørene har noen gode eksempler som «Jakten på den siste nordmannen», «Eventyreren» eller «Tasteplasser».

stianHvorfor mener du kreativitet er viktig?

Enkelt: Kreativitet gir økte markedsandeler. Det er solid bevisført av Binet & Field, McQuarrie & Mick og Byron Sharp. Samtidig synes jeg å se at de kreative produktene i vår bransje kvalitetsmessig er på vei ned. Idéene blir svakere og finjusteringene for å utøve påvirkning er nær ikke-eksisterende. Problemet, slik jeg ser det, er at høyskolene og universitetene som utdanner til vår bransje ser på språk og kommunikasjon som teori med positivistiske briller. Det er det ikke. Den beste skolen for å lære språklig kreativitet er å lese Shakespeare, King Georges bibel og kanskje lytte til rap-tekster. Deretter kopiere virkemidlene inn i egne formuleringer. Kunsten er å unngå det som virker kunstig til fordel for det kunstferdige.

Dette innlegget er skrevet av: