Europas største veterinærkjede bedrer behandlingstilbudet til kjæledyra våre

Kompetanseutvikling, deling av informasjon og kunnskap er viktige verdier for veterinærkjeden Evidensia. Stadig flere klinikker her i landet blir en del av kjeden og PR-operatørene bidrar med kommunikasjonsarbeidet på vegne av Evidensia Dyrehelse Norge AS.

PR-operatørene fikk i oppdrag å bistå med PR-arbeid for å gjøre et lokalmarked oppmerksom på at Evidensia Dyrehelse fortsetter å vokse i Norge gjennom oppkjøp av eksisterende klinikker. Hovedfokuset for kjeden er å bedre behandlingstilbudet for kjæledyr og å dele kompetanse på tvers av kjedens medlemmer. Både ansatte, tidligere eiere og lokal tilhørighet er viktige ressurser som videreføres gjennom Evidensia. Klinikkene får mer tid til å være operative veterinærer ettersom de får tilgang til bedre administrative rutiner og systemer.

Den siste tids mye omtalte hundesykdom har vist hvor viktig det er at informasjon og kunnskap gjøres tilgjengelig. Det gjelder like mye for en rekke andre tilstander og skader som kan ramme dyra vi er så glade i. Spesielt i slike situasjoner er det betryggende å kunne hente og dele på kompetanse og ressurser for å kunne yte den beste behandlingen, noe Evidensia legger til rette for.

Familieeide Sentrum Dyreklinikk på Lillehammer, Otta og Gausdal har en sterk posisjon i sitt område. Det var derfor viktig for de å gå ut med informasjon i relevante kanaler om at de nå er kjøpt opp og har blitt en Evidensia-klinikk. Det er også viktig å kommunisere de fordeler det medfører for klinikkene å være en del av kjeden. Alle ansatte er med videre, noe som også er betryggende for alle kunder, både eksisterende og nye.

Lokale aviser står fortsatt sterkt som informasjonsformidler i Norge, og derfor har vårt hovedfokus vært å få best mulig omtale gjennom disse. Vi har kartlagt hvilke medier som er aktuelle, utarbeidet en god tekst med tilhørende, relevante bilder og formidlet en pressepakke til de ulike kanalene.

Samtlige aviser i nedslagsfeltene har skrevet om saken og brukt bildene, noe har som har gitt særdeles gode resultater.

Dette innlegget er skrevet av:

Case