Norges slappeste sommerjobb

Skroll ned

Hvis gressklipping er Norges vanligste sommerjobb, må «gressvokter» for en automatisk gressklipper være Norges slappeste sommerjobb. Ved å lyse ut nettopp den stillingen fikk Husqvarna enorm oppmerksomhet  rundt sine hageprodukter – spesielt den automatiske gressklipperen «Automover».

Utfordring: Øke kjennskapen til Husqvarna og deres tilknytning til hageprodukter, herunder den automatiske gressklipperserien Automower gjennom fortjent oppmerksomhet.
Hovedgrep: PR-kampanje som gikk ut på å lyse ut stillingen ”Norges slappeste sommerjobb” og ansette en person til å passe stillingen som ”gressvokter” i en av Oslos parker.
Aktiviteter: Generere oppmerksomhet via kreativ og morsom stillingsannonse på Finn.no, ansettelse av en av søkerne til stillingen som ”gressvokter” samt synliggjøring og aktivisering av stillingen gjennom Twitter.
Resultater: PR-kampanjen resulterte i denmest leste stillingsannonse på Finn.no noensinne, med over 371 000 visninger, 6900 søknader på stillingen og over 60 000 delte linker til stillingsannonsen på Facebook.

Utgangspunkt

Husqvarna utvikler, distribuerer og selger i dag primært maskinelt utendørsutstyr til bruk i hagen – både til boligeiere og profesjonelle aktører. De ønsket denne gang å vise frem at de ikke lenger driver bare med symaskiner, motorsykler og andre produkter folk tradisjonelt har forbundet med merkevaren. Derfor hadde maskinprodusenten et ønske om å gjennomføre en aktivitet som kunne bidra til å få fokus på deres automatiske gressklippere Automowers.

Husqvarna har også hatt et ønske om å vise frem sine Automowers i bruk i parker i Oslo for å skape oppmerksomhet om deres produkter.

Strategi

Automowers store produktfordel er hvor utrolig liten innsats den krever av hageeieren – sett i forhold til ønsket oppnådd resultat i hagen. Ved å sette produktet inn i en større sammenheng, fikk vi muligheten til å fortelle historien på en kreativ og morsom måte. Det var tidlig klart at gressklipperen måtte vises i bruk i sitt naturlige element for å bevise at den gjør en av de mest utbredte sommerjobbene overflødig.

Grunnideen til PR-operatørene for Norges slappeste sommerjobb var nettopp å lete etter og ansette Norges lateste ”gressvokter” og på denne måten vise frem Automower i bruk i et enkelt PR-stunt. Gressvokterens eneste oppgave var å påse at plenen ble klippet av den automatiske gressklipperen. Medieomtale av saken skulle foregå i flest mulige kanaler, over tid og til et størst mulig publikum – på en humoristisk måte. Gressvokteren fikk også med seg 25 000 kroner som en solid lønn for ”strevet”.

Gjennomføring

Den 20. juni ble stillingsannonsen publisert på Finn.no; morgenen etter utlysningen ble PR-operatørene kontaktet av en rekke medier om jobben. Saken gikk deretter praktisk talt av seg selv, ettersom et titalls medier tok kontakt med oss denne dagen.

Søknadene strømmet også raskt inn, og da søknadsfristen gikk ut 25. juni hadde vi fått inn mer enn 6900 søknader – alle i løpet av fem dager. Etter en nøye gjennomgang av alle søknadene, fant vi om lag 50 søkere vi ønsket å kontakte nærmere. Av disse ble åtte personer kalt inn til intervju. Den heldige som ble ansatt var Jeanette Juul Jensen fra Nesodden, og hun kunne dermed smykke seg med tittelen ”gressvokter” i Norges slappeste sommerjobb.

Jeanette jobbet ”iherdig” fra fredag 8. juli til fredag 22. juli. Arbeidstiden var fra 11.00 til 18.00 tirsdag til lørdag. Etter planen skulle hun jobbet frem til fredag 5. august, men på grunn av terrorhandlingene i Oslo og på Utøya denne sommeren valgte PR-operatørene i samråd med Husqvarna å avslutte aktiviteten.

Resultat

PR-kampanjen fikk 371 000 visninger i løpet av kun fem dager, annonsen ble den mest leste stillingsannonsen på Finn.no noensinne. Stillingsannonsen ble delt 60 000 ganger på Facebook og var Norges mest leste og delte link på Twitter i de tre påfølgende dagene etter at stillingen ble utlyst. Oppmerksomheten i de sosiale mediene og fra tradisjonelle medier førte til at over 6900 personer søkte på stillingen. Til tross for at jobben måtte avsluttes tidligere enn planlagt, ble kampanjen dermed en kjempesuksess.

Noen resultater
 • I løpet av sommermånedene ble antall besøkende til Husqvarnas nettsider fordoblet sammenlignet med samme periode året før. Antall sidevisninger på Husqvarnas nettsider økte i samme periode med 30 prosent sett i forhold til året før.
 • I kampanjeperioden hadde nettsiden en økning på 760 prosent i antall besøkende sett i forhold til samme periode året før og nær en firedobling i antall sidevisninger.
 • Totalt besøkte 39 734 kampanjesiden for Norges slappeste sommerjobb – hele 92 prosent av disse klikket seg videre til Husqvarnas nettsider.
 • I kampanjeperioden ble antall sidevisninger til seksjonen om Husqvarnas automatiske gressklippere mer enn tredoblet.
 • Man merket også en markant økning i besøk fra utenlandske nettbrukere, blant annet fra Sverige, Danmark, Storbritannia, USA, Tyskland og Spania.
 • Sterkt internt engasjement i Husqvarna Norge og Sverige.
 • Svært mange positive tilbakemeldinger fra kunder, partnere og andre.
 • 65 artikler om stillingen i norske og utenlandske medier.
 • Mest leste sak på DR.dk, Danmarks tredje største nettavis.
 • Mest leste sak på Nettavisen.no, Norges femte største nettavis.
 • Mediesaker i NRK P1, Radio Norge og på TV 2.
Team

Case