Helly Hansen Workwear Challenge 2015

Workwear Challenge

Helly Hansen ønsket å få et større fotfeste blant norske håndverkere. For å vite mer om hvordan og hvorfor håndverkere velger utstyrsleverandør gjorde vi enkel kvalitativ innsikt.

Skroll ned

Den viste at håndverkere er veldig lojale mot merkevaren på arbeidsklærne fra ung alder. Vi ønsket derfor å gjøre et prosjekt rettet mot studenter på yrkesfag, som gjorde at Helly Hansen Workwear spilte en naturlig rolle i klasserommet.

Målsetting

Gjennom å invitere skolelever til å teste sine ferdigheter i praksis kontaktet vi alle lokale fagskoler på østlandet til å delta i en kreativ konkurranse med en tydelig link til Helly Hansen Workwear. Deretter var oppgaven å skape interesse for prosjektet i lokale og bransjemedier, og dokumentere elevenes innsats for å skape godt innhold som Helly Hansen kunne spre i egne kanaler.

Løsningen

Helly Hansen Workwear challenge 2015: Vi inviterte 4 skoleklasser på yrkesfag til en kreativ og annerledes utfordring. De skulle lage en kjedereaksjonsmaskin, også kjent som en rube goldberg machine. Hver skole fikk en uke på å planlegge og tilrettelegge sin løsning, og én skoledag på å sette den opp og vise hvordan den fungerer. Løsningen ble filmet og dokumentert i tekst og bilder.

Resultat

Filmene av de fire lagene ble spredt med stort hell gjennom Helly Hansens sosiale medier, i tillegg til å få fem oppslag i lokalaviser og tre oppslag i bransjemedier på alle lagene og ekstra lokalsaker på klassen som vant.

Med dette nådde vi ut til nesten 90.000 avislesere både digitalt og analogt. Samtidig som nesten 100.000 fikk med seg innholdet gjennom Helly Hansens sosiale medier.

Teamet