Bevisstgjøring av den store folkesykdommen allergi

Skroll ned
Foto: Synnøve Dreier

Gjennom innholdsproduksjon, godt pressearbeid og en solid strategi for sosiale medier har Allergiguiden blitt en viktig aktør for informasjonsformidling av allergi. Antall besøkende til nettsiden og følgere på Facebook er mangedoblet siden oppstart, noe som har økt bevisstheten rundt temaet og gjort Allergiguiden til en foretrukken kilde i media.

Bakgrunn

Legemiddelselskapet Mylan ønsket i 2014 å øke bevisstheten rundt folkesykdommen allergi. Da stadig flere bruker nettet for å finne sykdomsinformasjon ble digitale plattformer et naturlig satsingspunkt for Mylan. Et kanalsystem som sikret at de nådde frem til aktuelle målgrupper samtidig som de nådde inn med rett budskap, ble dermed nøkkelen for mye engasjement, høy trafikk og bred medieoppmerksomhet.

Mål

Målet med Allergiguiden er todelt:

 1. Å øke bevisstheten rundt folkesykdommen allergi og skape en arena for engasjement, informasjonsdeling og erfaringsutveksling. Dette hovedsakelig gjennom strategisk distribuering av sakene til Allergiguiden på sosiale medier og bygge Allergiguiden som en foretrukken kilde i media og som en kilde for allergiinformasjon blant allergikere.
 2. Gjennom kunnskapsøkning å få allergikere til å oppsøke lege for å få stilt diagnose og få riktig behandling for sine sykdommer. Tas allergien på alvor unngår man feilaktig selvmedisinering og får bukt med symptomene man plages med ved hjelp av effektive behandlingsmetoder.
Gjennomføring

For å nå Mylans målgruppe i riktig modus og riktige kanaler ble det besluttet å lage et nettsted under domenet allergiguiden.no med en tilhørende Facebook-side. Hovedformålet var å bruke Facebook som en trafikkbygger inn mot hjemmesiden hvor informasjon, inspirasjon og andre allergirelaterte nyheter ligger. På den måten kunne vi skape en arena hvor Mylan får anledning til å skape engasjement og spre kunnskap rundt allergi som tema, samt tilrettelegge for dialog og diskusjon blant følgerne. Til dette arbeidet har det blitt gjennomført en rekke støttende tiltak:

 • Rekruttering av allergiambassadører med ektefølte historier fra hverdagen
 • Samarbeid med gjestebloggere
 • Undersøkelser med tidsaktuell innsikt om allergi og allergispredning
 • Innholdsartikler og kronikker
 • Infografikker
 • Animasjonsfilmer og «fem på gata»-filmer
 • Et konstant og våkent øye på mediebildet

Facebook har vært den viktigste kanalen for Allergiguiden, men det siste året har vi også tatt i bruk andre sosiale medier som Instagram og Snapchat, for å nå ut til en yngre målgruppe. Vi hadde særlig god effekt av et Snapchat-filter med fokus på allergisymptomer, som ble sponset gjennom pollensesongen i 2019.

Resultat

Trafikken til allergiguiden.no har opplevd jevn økning helt siden oppstart med den ene besøksrekorden etter den andre. Bare i fjor hadde allergiguiden.no nesten 800 000 sidevisninger. Det er en økning på 55% fra 2018. I 2020 er vi på god vei til å øke antall besøkende ytterligere.

Ambisjonen om å bli en foretrukket kilde i media er også godt på vei. I alt fikk Allergiguiden omtale i 81 saker i 2019, med en rekkevidde på mer enn 7,4 millioner. Totalt siden arbeidet med Allergiguiden startet har vi fått inn i overkant av 500 klipp med en rekkevidde på 37 millioner.

På Facebook økte vi antall følgere til Allergiguiden med nesten 4000 i 2019, og vi oppnådde en rekkevidde på over 3 millioner. Videre oppnådde våre fire artikler som ble distribuert på Facebook-siden i 2019 en CTR på 7% i snitt. Dette er langt over gjennomsnittet for bedrifter innen helse og legemidler, som ifølge WordStream ligger på 0,83%. I 2020 har vi fortsatt den positive utviklingen på Facebook. Fra januar til mars har vi oppnådd en rekkevidde på over 1,4 millioner, og antall følgere har steget med over 600 i første kvartal.

Snapchat-filteret som ble sponset gjennom pollensesongen i 2019 fikk en rekkevidde på 928 219, og over 7600 brukte filteret. Antall brukte filter i forhold til rekkevidden (conversion rate) endte på 0,89%, noe som ifølge Snapchat indikerer en vellykket kampanje.

Utmerkelser
 • Digital Communication Awards 2018

  Finalist i kategorien "Nord-Europas beste kampanje"
 • Digital Awards 2016

  Finalist i kategorien "Microsite"
 • European Excellence Awards 2018

  Finalist i kategorien "Content marketing"
 • Sabre Awards 2019

  Finalist i kategorien "Consumer Marketing"
 • Certificate of Excellence 2019

  Best in digital brand platforms

Case