Mindre digitalt univers ga bedre resultater

Aker Brygge slet med et digitalt univers som hadde unødvendig store kostnader og var svært uoversiktlig.

Skroll ned

Aker Brygge slet med et digitalt univers som hadde unødvendig store kostnader og var svært uoversiktlig. Gjennom grundig innsikt og planlegging ble 29 profiler til fem og en ny responsiv nettside laget. Resultatet ble en enorm økning av besøk i alle kanaler, med et svært redusert kostnadsbilde.

Fra 29 til fem profiler med ny kanalstrategi.

I forbindelse med relansering av merkevaren og bydelen Aker Brygge tok PR-operatørene, med digital rådgiver Dan Hansen i spissen, oppdraget med å rydde opp i kanalene og lage en tydelig og klar digital plan. Aker Brygge slet med mange profiler og kanaler som ikke hadde noen kobling inn mot merkevaren. Det var også uvisst hvor stort Aker Brygges publikum var, og den digitale kommunikasjonen hadde for store kostnader knyttet til seg.

Prosjektet startet med en innsiktsfase hvor PR-operatørene kartla det totale digitale kanalbildet. Det viste seg at Aker Brygge hadde totalt 29 profiler i seks forskjellige kanaler. Totalt hadde de imponerende 213 764 unike følgere, men nesten alle disse tilhørte et fåtall av profilene. Flere av disse profilene konkurrerte dessuten med hverandre om trafikken. Videre førte innsikten til å definere hvilke profiler som ga mest verdi for pengene og hvilke profiler som ikke skapte engasjement.

Kanalstrategien startet med et kutt i antall profiler, fra 29 helt ned til fem. I tillegg til dette ble innholdet fra inaktive kampanjesider flyttet inn under akerbrygge.no. Kanaler som Twitter, hvor Aker Brygge hadde fem profiler, skapte ikke engasjement på tross av hyppig innholdsproduksjon. Denne ble helt utelukket fra kanalstrategien, noe som kuttet i produksjonskostnadene. Instagram ble også ekskludert, men beholdt som et øyevitne med selvgående emneknagg #akerbrygge.

Akerbrygge.no ble sentrum i tilstedeværelsen, og på bakgrunn av innsikt ble det anbefalt å oppgradere til en responsiv side med som tok hensyn til en økende andel mobile brukere. Siden skulle også være publikums hovedinformasjonsressurs når det kom til lokasjon, åpningstider og utvalg av butikker og restauranter på Aker Brygge. Her skrev PR-operatørene kravspesifikasjon, hentet inn anbud og prosjektledet arbeidet, mens Craft Worldwide sammen med Bleed designet og programmerte siden.

Ny innholdsstrategi.

Som en følge av arbeidet med kanalstrategien og opprydningen ble det klart at en innholdsstrategi i de digitale flatene var nødvendig. Sammen med Aker Brygge utformet PR-operatørene en plan for mer og bedre innhold på egen nettside, reaktivisering av følgere på Facebook og å drive engasjement og trafikk fra Facebook over på nettsiden.

En del av innholdsstrategien var jevnlige redaksjonsmøter for å sikre god dekning og produksjon av nytt innhold. Det ble satt som mål å publisere tre artikler hver uke på akerbrygge.no samt å promotere disse artiklene på Facebook, både betalt og organisk. Etter lanseringen av den nye nettsiden ble det fokusert på personlige intervjuartikler med leietakerne på Aker Brygge for å gi publikum et informativt innhold som viste frem det lokale utvalget av restauranter, butikker og fasiliteter.

Ny digital strategi ga Aker Brygge mer engasjement.

Til tross for at man tok bort 80 prosent av det gamle innholdet økte antall sidevisninger på nettsiden med 345 prosent i løpet av første måned. Fluktfrekvensen, altså antall som kun ser en side før de går ut av domenet, gikk ned med 99 prosent. Et gjennomsnittlig besøk økte til nesten seks sider i løpet av første måned, sammenlignet med under 2,5 sider før den nye strategien ble innført. Et resultat utelukkende godt innhold og godt interaksjonsdesign står bak.

Den nye digitale strategien ga i tillegg en økning på 3100 prosent i trafikk fra Facebook til akerbrygge.no og totalt 10 000 nye lesere i alle kanaler. I løpet av to måneder hadde Aker Brygge 178 434 engasjement i de digitale kanalene. Antall visninger i oktober 2014 var hele 713 000 på fem profiler, sammenlignet med hele 2013 hvor Aker Brygge hadde 213 000 visninger fordelt på 29 profiler.

Team

Case